top of page
Dandelion Parachute Seed

VÄLKOMMEN TILL MATTIAS JONASSON PSYKOLOGI

Hem: Welcome
Two Dried Leaves

OM PSYKOTERAPI

Jag arbetar med kognitiv och beteendeinriktad terapi. Det innebär att jag använder effektiva psykoterapeutiska metoder för att öka din förståelse av dig själv och hjälpa dig att hitta nya tankar, känslor och beteenden i svåra livssituationer. Det är viktigt att komma ihåg att terapi inte är ett magiskt piller eller en snabb lösning; terapi är en process som kräver aktivt deltagande och investering från såväl klienten som terapeuten. Men i slutändan kan små beteendeförändringar och en ökad förmåga att stå ut med känslor av skam, sorg, rädsla och smärta ge livsförändrande resultat.

Hem: About Therapy

JAG ERBJUDER

Hem: Services

INDIVIDUELL PSYKOTERAPI

I terapisessionerna fokuserar vi på dina aktuella svårigheter och hur du bättre kan hantera påfrestande känslor, ifrågasätta ohjälpsamma tankar och ändra på oönskade beteenden. För ökad förståelse av dig själv är det ofta även hjälpsamt att undersöka tidigare livshändelser och livsmönster. Utöver klassisk KBT är schematerapi och ACT en viktig del i de terapier jag bedriver.

Vanlig problematik jag behandlar är relationssvårigheter (t.ex. ofrivillig ensamhet, svartsjuka, osjälvständighet), ångestproblematik (t.ex. tvång, panikångest, social fobi), stressproblematik och nedstämdhet. 

Jag tar emot klienter på Dragetkliniken, Dragrännan 2 i Bålsta. 

Jag bedriver även digitala terapier. 

Individuell regelbunden terapi kostar 1400:- för 45 minuter. 

För terapisamtal utanför kontorstid eller för enstaka samtal inbokade med kort varsel gäller annan taxa. Vänligen kontakta mig för mer information. 

Kvinna Holding Coffee Cup

PARTERAPI

Jag erbjuder en konkret och känslofokuserad parterapi som syftar till att hjälpa er hantera konflikter, fördjupa er vänskap och intimitet, samt dela era livsmål och drömmar. Parterapin utgår ifrån empirisk forskning och beskrivs översiktligt i boken ”Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation" av John Gottman.

Parterapi kostar 2000:- för 60 minuter.

Jag har för närvarande inte möjlighet att ta emot nya par. 

couple lovers kiss winter street.jpg

HANDLEDNING OCH UTBILDNING

Jag erbjuder handledning som syftar till att utveckla din kompetens i konceptualisering och behandling av psykisk ohälsa. Handledningen syftar även till att hitta strategier för hur du kan ta hand om dig själv som terapeut. Handledningen utgår från KBT.

Jag föreläser även kring KBT och dess hjälpteorier. 

Old Study
161222 Mattias Jonasson_12A9369_3.jpg

OM MIG

Jag är 51 år gammal, är gift och har två söner som är 17 och 20 år gamla.  Jag tog min psykologexamen 1999 och är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut (KBT) samt handledarutbildad (KBT). Jag har lång erfarenhet av vuxenpsykiatri samt primärvård. Jag är mycket intresserad av forskning inom psykologi och är mån om att använda vetenskapligt beprövade metoder i mina psykoterapier.


Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Beteendeterapeutiska Föreningen (BTF). Jag är även medlem i och auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT). 


Min fritid tillbringar jag mest med min fru, våra barn och vår hund. Jag försöker hinna med fysisk träning och meditation för egen del. En tidig sommarmorgon spelar jag gärna golf!

Hem: About Me
Dandelion Parachute Seed

KONTAKT

Dragrännan 2, Bålsta

073 626 90 60

Tack för ditt meddelande!

Hem: Contact
se_unhcr_2023_black_nyckel_twitter_800x320.png
Hem: Om
bottom of page